Termeni şi Condiţii

Site-ul www.reviste.shop este deținut și operat de SC Universul Paralel SRL. „Termeni și Condiții”, prezente pe această pagină, reglementează modul în care utilizaţi acest site, inclusiv toate paginile din acest site, toate împreună denumite mai jos Website. Acești Termeni și Condiții se aplică în deplină valoare la orice utilizare a Website-ului și prin utilizarea acestui Website acceptați în mod expres toți Termenii și Condițiile cuprinse aici, inclusiv Politica de Confidențialitate, iar în calitate de cumpărător inclusiv Acordul Cumpărătorului și Condiţii de Returnare și Rambursare. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă aveți obiecții la oricare dintre acești Termeni și condiții.

Acest site nu este destinat minorilor (definit ca cei care nu au împlinit 18 ani), deci nu utilizați acest Website dacă sunteți minor.


Prin acceptarea acestui Acord al Cumpărătorului confirmați că:

 • Ați citit, ați înțeles și ați acceptat toate prevederile descrise în Termeni şi Condiţii din prezentul document.
 • Ați citit, ați înțeles și ați acceptat toate prevederile din Politica de Confidențialitate.
 • Ați citit, ați înțeles și ați acceptat toate prevederile din Condiţii de Returnare și Rambursare.
 • Acceptaţi formatul electronic de comunicare dintre Dvs. şi www.reviste.shop prin intermediul poştei electronice şi/sau telefon.
 • Acceptați toate limitările impuse de prevederile expuse mai jos la utilizarea produselor de pe www.reviste.shop și vă refuzați benevol (în limitele acceptate de legislație) de la orice drepturi ce ar putea garanta contrariul acestor limitări.

Restricții

Este interzis în mod expres următoarele:

 • publicarea oricărui material al Website-ului pe orice suport media;
 • utilizarea oricărui produs descărcat de pe Website, altfel decât este descris în condițiile de livrare;
 • modificarea, distribuirea, reproducerea, publicarea, vânzarea, sublicențierea, împărțirea, facerea publică și/sau demonstrarea, sau orice altă utilizare a materialului de pe Website, excepţie find permisiunea scrisă a www.reviste.shop sau permisiunea specificată de legislația privind drepturile de autor;
 • oricare altă încălcare a drepturilor de autor;
 • utilizarea Website-ului contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau într-un mod care provoacă sau poate provoca daune Website-ului sau oricărei persoane sau entități comerciale;
 • implicarea în orice exploatare a datelor, recoltarea datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară în legătură cu Website-ul sau în timpul utilizării acestuia;
 • utilizarea acestui Website cu scop de marketing sau publicitate.

Limitarea și renunțarea de răspundere

 • Acest Website este furnizat pe principiul „as is” („așa cum este”).
 • În măsura permisă de legislația aplicabilă, www.reviste.shop renunță la toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita, legate de utilitatea în scopuri personalizate a produselor comercializate și de corespunderea acestora așteptărilor personale a cumpărătorului.
 • www.reviste.shop nu va fi responsabil pentru orice daună şi/sau pierdere (inclusiv daune şi pierderi indirecte sau specializate survenite în consecință) care rezultă din utilizarea sau ghidarea de orice informație despre produsele vândute pe Website, indiferent dacă este sau nu cauzat de vreo greșeală de neglijență sau omisiune. Dacă o lege interzice excluderea unei astfel de răspunderi la furnizarea informațiilor menționate, www.reviste.shop își limitează răspunderea în măsura permisă de lege.
 • Prin prezenta, www.reviste.shop este eliberat în măsură deplină de toate responsabilitățile, costurile, demersurile, cauzele de acțiune, daune și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocatului) care decurg din, sau sunt cumva legate de, încălcarea Dvs. de oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții. În astfel de cazuri, www.reviste.shop își rezervă dreptul să suspende contul utilizatorului sau să limiteze accesul la utilizarea serviciilor.
 • www.reviste.shop şi angajații săi nu vor fi responsabili pentru cazul când nu reușesc să vă ofere într-un termen rezonabil un serviciu, un produs sau ajutorul solicitat.
 • www.reviste.shop nu va fi responsabil dacă produsul oferit nu este potrivit pentru hardware-ul sau software-ul existent al utilizatorului.
 • În cazul în care se constată că o prevedere a acestor Termeni și Condiții nu poate fi aplicată sau este invalidă conform oricărei legi aplicabile, o astfel de imposibilitate sau invaliditate nu va face ca acești Termeni și Condiții să fie inaplicabili sau nevalizi în ansamblu, iar dispozițiile invalide vor fi omise fără a afecta restul dispozițiilor din prezentul document.

Obligațiunile noastre, a www.reviste.shop:

 • de a păstra în taină a identităţii, datelor Dvs. personale, aşa cum este descris în Politica de Confidențialitate, precum și a tuturor acțiunilor Dvs. efectuate pe www.reviste.shop (inclusiv cumpărăturile, costurile, taxele, preferințele) în limitele posibilităților noastre;
 • de a oferi suport cumpărătorului pe întregul proces de cumpărare;
 • de a asigura ambalarea corespunzatoare a produselor livrate;
 • de a emite facturi pentru bunurile achiziţionate pe numele şi adresa declarată de cumpărător.

Drepturile noastre, a www.reviste.shop:

 • de a informa despre schimbările ce le vom efectua pe Website, inclusiv despre schimbările în procesul de achiziție, metode de plată, condiții de livrare, adăugarea/schimbarea/anularea serviciilor. Ne vom strădui să vă informăm despre adăugarea/schimbarea/ștergerea de produse de pe Website. Chiar dacă vom depune maxim efort, nu vă garantăm că serviciile și produsele noastre vor fi în continuu disponibile;
 • de a aplica restricțiilor de procurare în dependență de țară, locație sau alte criterii, din diverse motive cum ar fi baza legală, probleme logistice sau oricare alte motive rezonabile;
 • la necesitate, de a lua legătură cu Cumpărătorul, folosind datele de contact furnizate de acesta.


Obligațiunile Dvs. în calitate de cumpărătorului:

 • respectarea tuturor prevederilor impuse de acest Website, inclusiv prezenţii Termenii şi Condiţii, Politica de Confidențialitate, Condiţiile de Returnare și Rambursare;
 • achitarea integrală a produselor procurate de pe www.reviste.shop, inclusiv taxele și impozitele aferente cumpărăturii. Acestea din urmă pot varia în dependență de ţara sau regiunea în care locuiți;
 • completarea formularelor impuse cu informație personală veridică și asumarea responsabilităților pentru erorile comise la completare şi consecinţele survenite din acestea. Cumpărătorul este deplin responsabil pentru cheltuielile survenite de pe urma erorilor comise la completarea datelor;
 • păstrarea în siguranţă a datelor de logare pe www.reviste.shop şi limitarea accesului la persoane terţe către aceste;
 • păstrarea integrităţii produselor procurate, inclusiv să nu distrugeți, ștergeți informațiile utilizate de noi pentru păstrarea dreptului de autor a produselor. Aici se include, dar nu se limitează la: ștergerea sau facerea nevizibilă prin oricare instrumente a semnelor de Copyright, numelui autorilor, editorilor și a altor deținători de proprietate, copierea şi multiplicarea pentru terţi etc;
 • respectarea oricăror alte drepturi de autor cu referire la produsele procurate.

Drepturile Dvs. în calitate de cumpărător:

 • obţinerea de suport în caz veți întâmpina greutăți în plasarea unei comenzi;
 • înregistrarea opiniei despre produsele procurate pe site;
 • solicitarea de returnare, înlocuire, creditare a contravalorii produselor procurate, care sunt eligibile pentru retur sau rambursare.

Cum să faceţi o cumpărătură.

Pentru achiziţie, parcurgeţi următorii paşi:

 1. Găsiţi produsul dorit şi apăsaţi pe numele sau imaginea lui.
 2. Vedeţi imaginile produsului, citiţi descrierea şi opiniile altor cumpărători, vedeţi preţul (la bucată şi pentru cantitate mare). Toate preţurile pe www.reviste.shop sunt prezentate în lei româneşti (RON) şi includ TVA (cărţi şi periodice – 5%; alte produse, inclusiv ediţiile digitale – 19%).
 3. Dacă sunteţi satisfăcut de cele citite, alegeţi cantitatea, opţiunile produsului (dacă sunt) şi apăsaţi butonul „Adaugă în coş“.
 4. Repetaţi paşii 1-3 pentru toate produsele dorite. În orice moment puteţi vizualiza coşul de cumpărături în partea dreapta-sus a paginii.
 5. Accesaţi „Coşul de cuimpărături“ şi verificaţi produsele selectate, cantităţile de produs, preţurile acestora şi Costul total al cumpărăturii. Costul total este calculat din: preţul produselor selectate, costul prelucrării comenzii, costul livrări, taxele sau reducerile specifice (bazate pe cantitate), reducerile din vouchere şi cupoane.
 6. Pentru a previzualiza costul total este necesar să estimaţi taxele şi costul livrării şi să aplicaţi voucher-ul, apăsând butoanele respective.
 7. Apăsaţi „Finalizează comanda“ şi completaţi/selectaţi informaţiile necesare: 
  • Informaţii de facturare – numele şi adresa plătitorului pentru verificarea şi confirmarea plăţii;
  • Informaţii de livrare – comanda se va livra acestei persoane pe această adresă;
  • Metoda de livrare – alegeţi livrarea potrivită, preţurile înclud TVA şi pot varia în dependenţă de greutate, volum, cantitate (mai multe despre metodele de livrare citiţi aici.);
  • Metoda de plată.
 8. La sfârşit verificaţi varianta finală a costului Total al comenzii şi apăsaţi butonul „Confirmă comanda“. Veţi fi redirecţionat la pagina de plată a sistemului de plată ales. Atenţie! Produsele adăugate în coş sunt disponiblie doar în limitele stoculurilor. Până la finalizarea comezii prin confirmarea plăţii, produsele din Coşul de Cumpărături nu se rezervează şi comanda nu se înregistrază!
 9. Urmaţi instrucţiunile pentru achitare de pe pagina sistemului de plată.
 10. Când achitarea se va finaliza cu succes, veţi fi redirecţionat la pagina de confirmare a plasării cu succes a comenzii. Statusul comenzii plătite va fi „Finalizată“.
 11. În caz că achitarea nu s-a finalizat cu succes, comanda va avea statusul „Pending“.
 12. Ediţiile digitale devin accesibile pentru descărcare în secţia "Descărcări" din "Contul meu" îndată după confirmarea plăţii. Accesul la descărcare este nelimitat în timp până la momentul ştergerii contului utiliztorului sau a scoaterii ediţiei din vânzare, dar nu mai puţin de 30 de zile din momentul achiziţiei.
 13. În orice moment puteţi verifica statutul comenzii în Istoric Comenzi.
 14. Când începem procesarearea comezii plasate, comanda va avea statusul „Processing“.
 15. După finalizarea procedurilor de ambalare/sortare, comanda se va livra prin metoda aleasă.
 16. La recepţionarea comenzii, în prezenţa curierului (lucrătorului poştal etc.), verificaţi cu atenţie integritatea ambalajului coletului, datele destinatarului şi, după caz, conţinutul coletului. Dacă există semne de deteriorare sau despachetare a coletului, refuzaţi primirea lui şi anunţaţi Serviciul Clientelă despre cele întâmplate.

Cum utilizați produsele achiziționate.

Orice produs achiziționat pe www.reviste.shop poate fi utilizat doar în scopuri personale.

De exemplu, dacă sunteţi pedagog şi doriţi să utilizaţi în timpul lecţiei conţinutul unei publicaţii, atunci puteţi nelimitat să folosiţi un singur produs. Dar dacă doriți să utilizaţi o publicație pentru 15 elevi din clasă, nu aveţi dreptul de a multiplica la copiator conţinutul acesteia, ci este necesar să procurați 15 exemplare ale produsului. Pentru astfel de achiziții sunt prevăzute reduceri.

Aceiaşi limitare se menţine şi pentru publicaţiile digitale. Se interzice procurarea unei copii a produsului pentru a fi încărcat pe mai multe dispozitive în scopul utilizării de mai multe persoane. La fel se interzice de a transmite dispozitivul, în care este încărcată o copie a produsului, de la o persoană la alta. Excepţie fiind membrii familiei de garadul I a cumpărătorului.

Dacă faceți cumpărătura cu scop de cadou pentru cineva, atunci acea persoană trebuie să fie la curent cu prezentul Acord al Cumpărătorului și să împartă cu Dvs. responsabilitatea pentru încălcările ce pot fi comise. Dvs. sunteți responsabil pentru a-i transmite și a-l pune la curent cu prezentul Acord al Cumpărătorului.

Toate ediţiile digitale sunt protejate prin metoda „PDF Stamping”, ce subînţelege aplicarea datelor personale a cumpărătorului (Nume, Prenume, telefon, email) în partea de jos a fiecărei pagini a ediţiei.


Link-uri cu alte site-uri

www.reviste.shop nu controlează niciunul dintre site-urile web care se leagă de acest Website. www.reviste.shop nu este responsabil pentru conținutul oricăror alte site-uri web sau pagini legate sau conectate la acesta. www.reviste.shop nu susține sau sponsorizează astfel de link-uri. Aceste link-uri sunt furnizate exclusiv pentru confortul și informațiile Dvs. Urmând linkurile către orice alte site-uri web sau pagini veți fi pe propria Dvs. răspundere. Aceste alte site-uri web sau pagini ar avea proprii termeni și condiții. Ar trebui să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza alte site-uri web sau pagini.


Limbi

Orice discrepanță de sens în Acorduri și/sau materiale, apărută între limbile de utilizare a Website-ului vor fi interpretate în favoarea variantei din limba română.


Prezenţii Termeni și Condiții, inclusiv orice notificări legale și renunțări conținute pe acest Website, constituie întregul acord între www.reviste.shop și Dvs. în legătură cu utilizarea acestui Website și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare cu privire la aceasta.


Acest acord este periodic supus redactărilor, astfel recitiți-l la fiecare achiziție nouă. Despre aceste schimbări vă vom anunța pe pagina noastră de pornire și prin intermediul poștei electronice. Ultimele 2 redactări a documentului au fost realizate la 8 iunie 2021 şi la 19 august 2021.


Detalii despre companie:


Universul Paralel SRL,
Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/18656/2021
CUI: RO43408578
Sediu social: mun.Bucureşti, sectorul 6, str. Prelungirea Ghencea, nr.32, bl.C6, sc.A, et.3, ap.10, c. 1, 061712, România
Telefon: +40 743 688 546, +40 738 519 404
Email: revista.spiridusii@gmail.com